سايت:ارتباط.شيعي

ارتباط عالمان با عالمان و برقراري ارتباط زنده اينترنتي حوزه‌هاي علميه

 قم ، مشهد ، نجف و شهرستان‌هااز اهداف مدرسه فقاهت است.

طلاب با استفاده از اين نرم‌افزار مي‌توانند در دروس حوزوي به

صورت زنده شركت كنندو درس استاد را از طريق رايانه يا تلفن

 همراهي.كه به اينترنت متصل است بشنوند.

eshia.ir/Default.htm

-----------------------------------------------------------------------------------

 


صحیفه‌ سجادیه‌ آنلاین           www.Alirezaweb.com  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  پایگاه تخصصی صحیفه سجادیه  emamsajjad.com  

         حکایت هائی از           امام سجاد(علیه السلام) :

 emamsajjad.com/Portal.aspx?pid=71166&Cultcure=Persian&CategoryID=10291&VmID=NA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دسته ها :
X