دردانه 12

dordaneh12.ir

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hawzah.net/fa/magazine/magart/5793/7738/98182مجلات > مهدويت > انتظار نوجوان 

    

       داستان هاي طنز (قصه هاي حسني)

                              تعطيلات (قسمت اول)

 آخرين امتحان را داده بوديم و نشسته بوديم

روي پله هاي جلوي سالن امتحان.

 نشسته كه نه، ولو شده بوديم چون..............


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 hawzah.net/fa/magazine/magart/5793/7770/98213

 

داستان هاي طنز (قصه هاي حسني)

                    تعطيلات (قسمت دوم)

كانون فرهنگي مثل خانه مادربزرگ بود. در و پنجره هاي چوبي

 به رنگ سبز پسته اي، يك حوض كوچك، گوشه حياط كه چند تا

 از بچه ها براي استفاده از اوقات فراغت، دورش جمع شده بودند.

سه تا پله از حياط به اتاق ثبت ......

 

 


 سایت مذهبی مهدوی کودکان

  دردانه 12

 درباره امام زمان

 شامل شعر داستان بازی قرآن چیستان

dordaneh12.ir

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

جمکران  


 کودک و نوجوان  (مسجدمقدس جمکران)

      آدرس   ارسال نقاشی     به  گل نرگس( کودک جمکران ) :  

http://koodak.jamkaran.info/sendPainting.aspx      ------------------------------------------------------------------------------------------

 

دسته ها :
X